Ring Belge 


             Union Royale Cynologique St-Hubert  -  Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus          

                                                   Organigramme de l’U.R.C.S.H - K.K.U.S.H

       

 

 

                                       

                                     Exercices - Oefeningen


                     Obéissance - Gehoorzaamheid

 - Suite au pied - Volgen aan voet                                     10 pts

 - Refus d’appâts - Weigeren Lokaas                                10 pts

 - Positions - Houdingen                                                    12 pts

 - Minute couché - Down                                                     8 pts

 - Objet lancé - Geworpen voorwerp                               10 pts

 - Identification et rapport de l’objet - Vereenzelvingen en aanbrengen van voorwerp                                                                     10 pts

 - En avant - Vooruit                                                           10 pts

                                 Sauts - Sprongen

 - Palissade - Schutsel                                                        20 pts

 - Haie fixe - Vaste Hindernis                                             10 pts

 - Saut du fossé avec haie-Hindernis met gracht             10 pts

 - Saut du fossé - Sprong over de gracht                         20 pts

      Garde et défense - Waak en verdedigingwerk

 - Garde d’Objet - Bewaken van een voorwerp              50 pts

 -  2 Attaques -  2 Aanvallen                                              70 pts

 - Attaque arrêtée - Onderbroken aanval                        20 pts

 - Défense du maître-Verdediging van de Meester        40 pts

 - Recherche et Arrestation - Opsporenen aanhouden  50 pts

 - Allure générale - Algemene Houding

              


©  JM Siscot  2014 webmaster